Informacije za kandidate

Online prijava

Korisne informacije i saveti

Za poslodavce

Usluge za poslodavce.

Dalje...

 

Konsalting iz oblasti upravljanja ljudskim resursima

UNAPREĐENJE RADA U KOMPANIJI
Pored usluga vezanih za izbor kandidata, nudimo i uslugu istraživanja načina upravljanja ljudskim resursima, koja Vam omogućuju unapređenje rada u Vašoj kompaniji.

Na taj način možete:

KADAR Plus svojim klijentima nudi uslugu ispitivanja sledećih faktora koji su od velikog značaja za uspešno funkcionisanje i razvoj kompanija

•  Ispitivanje organizacione klime

Ispitivanjem organizacione klime utvrđuje se kvalitet i razvijenost određenih segmenata rada unutar kompanije, i daju predlozi za njihovo unapređenje. Primenom preloženih korektivnih mera povećava se radna efikasnost i uspešnost kompanije u celini.

Metodologija koja se koristi: 
Organizaciona klima se ispituje pomoću upitnika koji je sastavljen od velikog broja tvrdnji koje opisuju različite aspekte situacije u organizaciji (događaji, postupci, pravila, odnosi). Upitnike popunjavaju zaposleni, čiji je zadatak da na predloženim skalama (1 do 5) procene u kojoj meri ponuđene tvrdnje opisuju njihovu organizaciju.

Kategorije koje se mere: 
Organizovanost, način rukovođenja , stručna osposobljenost zaposlenih i mogućnost usavršavanja, pripadnost organizaciji , odnos prema kvalitetu rada, proizvoda i usluga, postojanje i poznavanje misije, vizije i ciljeva kompanije, nagrađivanje, motivacija, komunikacija i informisanje unutar firme, razvoj karijere, međuljudski odnosi

Interpretacija rezultata:
KADAR Plus će rezultate ovog istraživanja prezentovati klijentu u vidu elaborata (pismenog izveštaja sa numeričkim pokazateljima, grafikonima i interpretacijom rezultata), sa posebnim osvrtom na eventualne negativne tendencije u organizaciji, uz predloge korektivnih mera.

• Ispitivanje zadovoljstva zaposlenih

Ispitivanje zadovoljstva zaposlenih omogućuje kompanijama da utvrde:

Metodologija koja se koristi 
Zadovoljstvo zaposlenih se ispituje pomoću upitnika koji se sastoji iz spiska motivacionih faktora. Upitnike popunjavaju zaposleni, čiji je zadatak da na predloženim skalama (1 do 5) ocene u kojoj meri su im nabrojani motivacioni faktori važni, i u kojoj meri su zadovoljni njihovim ispunjenjem.

Kategorije koje se mere: 
Visina primanja, pravičnost u raspodeli primanja, sadržina posla, odsustvo sukoba unutar firme, mogućnost edukacije i stručnog usavršavanja, mogućnost napredovanja, način rukovođenja, sigurnost zaposlenja, učestalost prekovremenog rada… Spisak motivacionih faktora od značaja varira od kompanije do kompanije, u zavisnosti od njihovih specifičnosti. Npr. u nekim firmama, razvijenost informativnih sistema ima veoma veliki motivacioni značaj, dok je u drugim isti faktor marginalan. Stoga se ovaj upitnik finalizira nakon razgovora sa menadžmentom.

Obrada i interpretacija rezultata: 
KADAR Plus će rezultate ovog istraživanja prezentovati klijentu u vidu elaborata (pismenog izveštaja sa numeričkim pokazateljima, grafikonima i interpretacijom rezultata), sa posebnim osvrtom na motivacione faktore u kojima postoji velika razlika između između stepena njihovog značaja i stepena zadovoljstva., uz predloge korektivnih mera.

•  Ispitivanje načina rukovođenja

Ispitivanje načina rukovođenja omogućuje menadžmentu kompanije da utvrdi:
· da li je, i u kom stepenu, njihov način rukovođenja funkcionalan i prihvatljiv od strane zaposlenih
· koji su negativni elementi njihovog rukovođenja i koji su načini njihovog unapređenja
Unapređenje načina rukovođenja omogućava bolju komunikaciju menadžmenta sa zaposlenima i efikasnije delegiranje zadataka, čime kompletan proces rada postaje optimalniji.

Metodologija koja se koristi 
Način rukovođenja se ispituje pomoću upitnika koji je sastavljen od velikog broja tvrdnji koje opisuju različite događaje, postupke i odnose u koje je menadžment uključen. Upitnike popunjavaju zaposleni, čiji je zadatak da na predloženim skalama (1 do 5) procene u kojoj meri ponuđene tvrdnje opisuju način rukovođenja menadžmenta.

Kategorije koje se mere: 
Motivisanje saradnika, prihvatanje primedbi, delegiranje zaduženja, poznavanje posla, upravljanje međuljudskim odnosima, obezbeđivanje podrške, predikcija problema, briga o materijalnim sredstvima, podsticanje na razvoj, organizacija posla, iskorišćenje potencijala saradnika, praćenje rada saradnika, podsticanje i podrška prilikom preuzimanja rizika

Obrada i interpretacija rezultata:
KADAR Plus će rezultate ovog istraživanja prezentovati klijentu u vidu elaborata (pismenog izveštaja sa numeričkim pokazateljima, grafikonima i interpretacijom rezultata), sa posebnim osvrtom na eventualne negativne elemente rukovođenja organizacijom, uz predloge korektivnih mera.

• Utvrđivanje radnog potencijala zaposlenih

KADAR Plus svojim klijentima nudi uslugu utvrđivanja i unapređenja radnog potencijala zaposlenih . Ljudski resursi se danas smatraju ključnim faktorom prosperiteta firme, daleko značajnijim od materijalnih resursa. Detaljnije poznavanje radnog potencijala zaposlenih pomaže menadžmentu da optimalno iskoristi raspoložive ljudske resurse

Metodologija koja se koristi :
psihološka testiranja zaposlenih. Zaposleni popunjavaju standardizovane psihološke testove koji mere varijable od značaja za uspešno obavljanje posla

Kategorije koje se mere: 
Glavne kategorije su: ekstroverzija, tolerancija na stres, odlučnost, nezavisnost, samokontrola, funkcionalno rasuđivanje, emocionalna stabilnost, prodornost, praktičnost, otvorenost za promene, samouverenost

Obrada i interpretacija rezultata:

KADAR Plus će rezultate ovog istraživanja prezentovati klijentu u vidu elaborata (pismenog izveštaja sa numeričkim pokazateljima, grafikonima i interpretacijom rezultata). Dobijeni rezultati menadžmentu omogućavaju adekvatnije postavljanje prema svakom od zaposlenih. Efektivnost i efikasnost zaposlenih biće povećana ukoliko im se delegiraju zadaci u skladu sa njihovim sposobnostima i karakteristikama.

 

 

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA KADROVSKE USLUGE KADARPLUS DOO
Dozvola za obavljanje poslova zapošljavanja
Broj rešenja: 022-03-00010/2013-24
Rešenje izdato od strane Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike