USLUGE

Posredovanje pri zapošljavanju

Privremeno zapošljavanje

Oglašavanje u ime klijenta

Oglašavanje i selekcija prijava

Psihološko testiranje i intervjuisanje

Konsalting iz oblasti upravljanja ljudskim resursima

 

Posredovanje pri zapošljavanju

Kao specijalizovana agencija za posredovanje pri zapošljavanju, možemo Vam ponuditi uslugu selekcije najkompetentnijih kandidata za traženu poziciju i uštedeti vreme i trud koje bi uložili za traženje kvalitetnog kadra.

KOMPLETAN PROCES SELEKCIJE
obuhvata dve faze: traženje kandidata i selekciju kandidata

TRAŽENJE KANDIDATA
Nakon razrade profila za traženu poziciju, zasnovane na informacijama dobijenih od strane poslodavca, započinje proces traženja kandidata. Proces traženja kandidata zavisi od nivoa pozicije, kao i od zastupljenosti pozicije na tržištu radne snage . Prilikom traženja kandidata koristimo sve raspoložive metode - oglašavanje u medijima , metodu direktnog traženja (“head hunting”), našu postojeću bazu kandidata i naše interne izvore informacija.

O metodi traženja kandidata ...
Kompletnom procesu selekcije predhodi razrada profila za traženu poziciju . Od klijenta (poželjno je da to bude HR manager ili osoba koja će biti predpostavljena primljenom kandidatu) tražimo sledeće informacije:

Proces selekcije započinje traženjem kandidata . Metodologija traženja kandidata zavisi od specifičnosti traženog radnog mesta, tj. od njegove frekventnosti na tržištu radne snage. Koristimo sledeće metode:

SELEKCIJA KANDIDATA

Selekcija kandidata obuhvata: pregled i selekciju dostavljenih prijava , psihološko testiranje, intervju, proveru stručnog znanja, kao i proveru veština neophodnih za traženo radno mesto (znanje stranih jezika, poznavanje računarskih programa).
Po završetku selekcije klijentu se prosleđuje najuži krug kandidata uklopivih u zahteve traženog radnog mesta, uz detaljan pismeni izveštaj.

O metodi selekcije kandidata...

Nakon pregleda i selekcije dostavljenih prijava , u uži izbor ulaze isključivo kandidati koji zadovoljavaju formalne uslove postavljene od strane klijenta.
Sledeći korak u selekciji je psihološko testiranje . Psihološko testiranje možemo podeliti u dve faze:

U selekciji koristimo isključivo testove čija se primena pokazala efikasnom u cilju selekcije kandidata. Svi testovi koje koristimo zadovoljavaju psihometrijske standarde.

Po završetku testiranja, u zavisnosti od dobijenih rezultata, formira se još uži izbor kandidata.
Nakon psihološkog testiranja sledi intervju . Tokom intervjua se prikupljaju sve relevantne informacije u vezi kandidatovog obrazovanja, radnog iskustva, stečenih znanja i veština i motivacije. Takođe, intervju predstavlja i dopunu psihološkim testovima u vezi zaključaka o osobinama ličnosti kandidata. Tokom intervjua koristimo tzv. bihejvioralnu tehniku, u kojoj se na osnovu odgovora na pitanja o postupcima kandidata u prošlosti donose zaključci o razvijenosti njegovih kompetenci i predviđa ponašanje u budućnosti.
Intervju se dopunjuje pojedinačnim zadacima (tzv „case-ovima“), vezanim za situacije karakteristične za traženo radno mesto. Kandidat je u situaciji kada treba rešiti neki problem koji je sastavni deo posla za koji je konkurisao. Na osnovu odgovora se procenjuju neke karakteristike ponašanja relevantne za uspešnost u poslu. Na takav način mogu se proceniti osobine kao što su: usmena i pismena komunikacija , samopouzdanje , planiranje i organizacija posla , stvaranje prioriteta i preuzimanja rizika.

U okviru intervjua obavlja se i provera stručnog znanja , kao i provera veština neophodnih za traženo radno mjesto (znanje stranih jezika, poznavanje računarskih programa). Takođe praktikujemo i pismene provere stručnog znanja i znanja stranih jezika, a ukoliko proces selekcije to zahteva, eksterno angažujemo eksperte koji nam pomažu u ovoj fazi selekcije.

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA KADROVSKE USLUGE KADARPLUS DOO
Dozvola za obavljanje poslova zapošljavanja
Broj rešenja: 022-03-00010/2013-24
Rešenje izdato od strane Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike